Ocena brak

Typy i funkcje rodziny

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Rodzina – to podstawowa grupa społeczna, najliczniejsza w każdym społeczeństwie

Typy rodziny

a) ze względu na stopień pokrewieństwa

- rodzina mała

- pełna – małżeństwo + dzieci

- niepełna – matka, lub ojciec + dzieci

- poszerzona – to rodzina trzypokoleniowa, składająca się z dzieci, rodziców oraz dziadków

- rodzina wielka – to grupa składająca się z rodzeństwa, ich współmałżonków, ich dzieci oraz rodziców, rodziny wielkie to rodziny, które utrzymują ze sobą kontakty

b) ze względu na współmałżonków

- rodziny monogamiczne -  to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą

- rodziny poligamiczne -  to związek liczący nie więcej niż dwie osoby, wyróżniamy tu:

- poliginie – to małżeństwo jednego mężczyzny z kilkoma kobietami

- poliandrie – to małżeństwo jednej kobiety z wieloma mężczyznami

c) ze względu na hierarchię władzy i prestiżu w rodzinie

- rodziny patriarchalne – dominuje ojciec

- rodziny matriarchalne – dominuje matka

- rodziny egalitarne – to rodzina, w której nie występuje przewaga jednej strony i następuje równowaga prestiżu

d) ze względu na sposoby ustalania pochodzenia

- pochodzenie patrilinearne – pochodzenie od ojca

- pochodzenie matrilinearne – pochodzenie od matki

Podobne prace

Do góry