Ocena brak

Typy elit - Znamierowski

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

kryterium sytuacji społecznej

1. walorów: opiera się na uznanych za wartościowe cechach człowieka

2. rodowa: wyróżnienie genealogiczne (starzy w elicie, to Ty też)

3. ludzi ustosunkowanych: osoby związane z przedstawicielami elity społecznej

-  elity funkcji: wypełniający ważną funkcję

-  elity zasług: ci którzy podejmują działania korzystne dla społeczności

-  Ze względu na stosunek do członków własnej grupy wyróżniamy elity:

4. pasożytnicze (kastowe): solidarność odczuwana wyłącznie w granicach własnej grupy

5. rycerskie: postawa wyższości w stosunku do mas, lecz świadomi swoich obowiązków wobec niej

Podobne prace

Do góry