Ocena brak

Typy elit politycznych wg Pareto – lisy i lwy

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Pareto wyróżnił dwa typy elit: wojowniczych, wyrachowanych lisów, oraz dzikich, zaborczych lwów. „Lwy” - rządza przy pomocy siły i „Lisy” – „rządza przy pomocy instynktu kombinacji”. Strategie ludzi, którym przypisuje się miano lisów, i ich działania opierają się na sprycie, chytrości i przebiegłości. Strategia lwów natomiast opiera się na przemocy. Jeżeli lwy należą do elit politycznych to sprawują władzę w oparciu o zasady takie jak konserwatyzm, ostrożność, tradycjonalizm, kult ciągłości i stabilności.

Ponieważ są konserwatywni to ich rządy są legitymowane za pośrednictwem siły, przemocy i podboju. Lisy natomiast, jako kategorię osób rządzonych i będących w opozycji, cechuje chytrość, przebiegłość, gotowość do podjęcia ryzyka (a więc innowacyjność), przedsiębiorczość. Najpierw panują lwy, później do władzy przenikają lisy, lwy robią rewolucje, przejmują władze itd. Jeśli między lisem, lwem istnieje równowaga to system dobrze funkcjonuje.

Do góry