Ocena brak

Typy elit politycznych

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Burton + Gunther + Higley

Elita sfragmentaryzowana

cechuje ją fundamentalna rozbieżność co do wartości i reguł polityki. Odłamy elity zachowują się wobec siebie jak wrogowie na polu walki. Konsekwencją jej działania może być destabilizacja polityczna (kiedy władza przechodzi z rąk do rąk na skutek zamachów stanu czy rebelii), rewolucja czy też dyktatura. Używając haseł nacjonalistycznych, egalitarystycznych, religijnych szybko jednak usuwane są ze strategicznych pozycji.

Elita ideologicznie zunifikowana

przywódcy zwartych ideologicznie i organizacyjnie ruchów politycznych. Pojawia się w wyniku zwycięstw militarnych lub ruchów politycznych. Monopolizuje decyzje polityczne eliminując przeciwników. Systemy skonstruowane wokół tych elit są stabilne i utrzymują się, dopóki nie zostaną obalone w wyniku wojny. (Rosja 1917, Niemcy 1933)

Elita konsensualnie zunifikowana

podzielają podstawowe wartości i reguły gry politycznej. Poszczególne frakcje komunikują się ze sobą, a czasem nawet współpracują. Są politycznymi oponentami, których należy przekonać, zneutralizować lub osłabić przy użyciu niepodważalnych przez obie strony procedur. Instytucje polityczne są stabilne. Istnieje opozycja i pojęcie konfliktu, ale porażka polityczna nie oznacza utraty statusu. Jedność elity opiera się na tradycyjnych wartościach demokracji, liberalizmu i swobód obywatelskich.

Elita częściowo zunifikowana

typ pośredni pomiędzy elitami niezunifikowanymi i konsensualnie zunifikowanymi, gdyż nie ma ona zdolności samotrwania i przekształcenia się w jedną z nich. Może się przekształcić w którąś, ale zależy to głównie od czynników ekonomicznych

Elity konsensualnie zjednoczone

powstają przez konwergencję lub porozumienie.

Istnienie elity konsensualnej jest konieczne do zaistnienia stabilnej demokracji.

Można też wspomnieć o elitach tajnych: mafie, masoneria, org. transnarodowe czy wywiadowcze (niejawne ośrodki decyzyjne)

Putnam

Wyróżnił trzy typy elit występujących w systemach demokratycznych:

Konsensualne

Konkurujące

Koalicyjne

Poza tym dorzucił jeszcze podział ze względu na kryterium partycypacji w życiu politycznym:

1. elita decyzji

2. elita wpływu

3. aktywiści polityczni

4. uważnie obserwujący życie polityczne

5. wyborcy

6. nie uczestniczący w życiu politycznym

Pietraś

1. Elity kosmopolityczne (popierają nowoczesność, nawet kosztem tradycji)

2. Elity nacjonalistyczne (chcą odizolowania państwa i odrzucenia nowoczesności)

Podobne prace

Do góry