Ocena brak

Typy elit - Mills

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

  • Lokalne sfery towarzyskie – powiązania luźne, przynależą osoby posiadające lokalny prestiż i władzę, ze względu na luźny charakter częste rozłamy.

  • Czterysta rodzin metropolii – już nie jednostki, ale rodziny, najczęściej zasiedziałe na danym terenie charakteryzujące się lokalnym prestiżem, wpływami, pokoleniowym majątkiem powiązaniami, których ambicje elitarne nie wykraczają poza lokalne środowisko. (Matecznik elit)

  • Sławy – elity utworzone z ludzi „medialnych”, podziwianych w towarzystwie (gwiazdy, bywalcy salonów itp.), osoby, które modnie jest znać i z nimi przebywać. Ich sława w danym okresie (zazwyczaj krótkim) jest powszechnie znana przez utrwalenie medialne i nie potrzebuje uzasadnienia.

  • Wielcy bogacze – osoby cieszące się szacunkiem społecznym (w sferze jawnej) ze względu na posiadany majątek przekraczający w znacznym stopniu przeciętne dochody jednostek w danej strukturze. Nie jest przy tym ważny sposób gromadzenia majątku, istotny jest tylko fakt jego posiadania. Majątek ten uprawnia ich do posiadania określonej władzy i przywilejów.

  • Główni dyrektorzyelita powstała na skutek ukształtowania się kasty fachowców od zarządzania wielkimi przedsiębiorstwami. Ich prestiż wynika z udokumentowanych kompetencji, lecz władza nie jest na tyle znaczna, iż mogłaby stanowić główny argument elitarności.

  • Bogacze świata korporacji – to udziałowcy wielkich korporacji, rentierzy akcyjni, członkowie zarządów lokujący duże kapitały w aktywa korporacyjne i wywierający wpływ na ich zarządzanie. Elitarność uzasadniona jest tu wiedza, kompetencjami, władzą i majątkiem.

  • Potentaci wojskowi – to najwyżsi rangą wojskowi zarządzający machinami wojskowymi danych struktur, wpływający na funkcje obronności struktury, gospodarkę i politykę. Ich elitarność wynika z prestiżu i władzy.

  • Kierownictwo polityczne – elita złożona z czołowych polityków zarówno partii politycznych jak i administracji rządowej. Kategorie tę tworzą ludzie, którzy utrzymują ze sobą stosunki głównie oficjalne, ich wspólnota opiera się na zysku, jaki przynosi im przestrzeganie wspólnych wartości i pielęgnowanie wspólnego życia.

Ostatnie trzy decydują o kształcie świata.

Podobne prace

Do góry