Ocena brak

Typy elit - Lasswell

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Lasswell wyodrębnił elitę, opierając się na kryterium dostępu do różnorakich dóbr i rozumiał przez nią tych, "którzy otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania. Dostępne wartości mogą być sklasyfikowane jako prestiż, dochód, bezpieczeństwo. Ci, którzy otrzymują najwięcej, są elitą, reszta jest masą".

Lasswell interpretował elitę na trzy sposoby:

  1. jako elitę władzy,

  2. jako grupę społeczną mającą dostęp do określonego rodzaju wartości (np. do wiedzy),

  3. jako uniwersalną elitę polityczna.

Uznał tez, ze stosunek do władzy jest podstawowym kryterium podziału społeczeństwa na trzy klasy:

  1. klasę panującą, na którą składają się rządzący i w których interesie władza jest sprawowana

  2. klasę zależną, czyli subelitę

  3. klasę poddaną, która jest podmiotem decyzji władczych i której wpływ na owe decyzje jest niewielki

Podobne prace

Do góry