Ocena brak

Typy definicji kultury

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

TYPY DEFINICJI- KROEBERE I KLUCKHONAN 1952

  • na kulturę składają się wzory spos myślenia, odczuwania, reagowania”; „ zasadniczy trzon kult. Stanowią idee, a szczególnie związane z nimi wartości”

  • opisowo- wyliczające- (Taylor) kultura , czyli cywilizaczj, jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa”

  • historyczne- nacisk na czynnik tradycji

  • normatywne- podporządkowanie normom jako właściwość zachowań kulturowych

  • psychologiczne- uwzględniają mechanizmy osychiczne kształtowania się kltury

  • strukturalistyczne- koncentracja na całościowym charakterze poszczególnych kultur i ich wewnętrznym powiązaniu

  • genetyczne- nacisk na wyjaśnianie pochodzenia kultury, jej przeciwstawienie naturze, jej charakter jako produkt społecznego współżycia ludzi

Podobne prace

Do góry