Ocena brak

TYPY BENCHMARKINGU

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Istnieją trzy typy benchmarkingu:

  1. Wewnętrzny

  2. Zewnętrzny

  3. Funkcjonalny

 

Ad.1.

Obejmuje analizę i porównywanie metod oraz sposobów postępowania w obrębie własnego przedsiębiorstwa lub tej samej sieci przedsiębiorstw. Ma on praktyczne zastosowanie tylko w dużych organizacjach, gdzie porównaniu poddaje się rozwiązania obowiązujące w różnych wydziałach, zakładach lub firmach w przypadku holdingu. Należy zwrócić uwagę czy w naszej organizacji są miejsca, gdzie efektywność wykonania procesów znacząco przewyższa średnią dla całej firmy. Przedmiotem badań są tu sposoby działań oraz ich wyniki. Niektórzy autorzy jak np. Spendolini dodają jeszcze do tej grupy przedsiębiorstwa z tej samej branży o podobnym profilu. Praktycy zarządzania, mówiąc o tym rodzaju benchmarkingu, twierdzą, że w firmach często sprawdza się powiedzenie, iż "lewa ręka nie tylko nie wie, co robi prawa, ale także czasami nie wie, że prawa ręka w ogóle istnieje". Benchmarking wewnętrzny powinien zaradzić tej ułomności.

Ad.2.

Jeżeli celem strategicznym firmy jest osiągnięcie przełomowych wyników i przyśpieszenie zmian, wykorzystywanym narzędziem powinien być benchmarking zewnętrzny. Zorientowany jest on na konkurencje i obejmuje analizę i porównanie sposobów działań stosowanych przez najlepsze przedsiębiorstwa. Badania dotyczą analizy produktów, wydajności, procesów oraz metod oddziaływania na klienta, które stosują przedsiębiorstwa uznane za wzorce w branży. Efekty benchmarkingu zewnętrznego to nie 5- czy 10-proc. usprawnienie, ale najczęściej wyniki na poziomie 30-50% (nieraz sięgające do 300 lub 500%).

 

Ad.3.

Obejmuje analizę i porównanie przebiegu procesów pracy, metod realizacji funkcji oraz innych sposobów działań w przedsiębiorstwach uznanych za wzorcowe, które funkcjonują poza branżą i nie stanowią konkurencji dla danego przedsiębiorstwa. Cechuje go najwyższy stopień niepewności. Czasami może się wydawać, że porównania są nie na miejscu względem zamiarów, ale mogą być bardzo użyteczne. Dobrym przykładem jest przypadek Toyoty, która zastosowała optymalny czas podawania części na taśmach produkcyjnych na podstawie badań przeprowadzonych w supermarketach, które to miały na celu zbadanie czasu potrzebnego na ponowne zapełnienie półki po wykupionych przez klienta towarach. Benchmarking funkcjonalny jest również stosowany na zbliżonych płaszczyznach np.;

  • Przetwarzanie danych i wystawianie rachunków w firmach odbywa się na kształt pracy w bankach (np. firmy Motorowa czy American Express, które wystawiania rachunków uczyły się na przykładzie National Westmeister Bank, czego efektem było poprawienie jakości rachunków, skrócenie czasu ich emisji oraz zmniejszenie błędów).

  • Logistyka w przedsiębiorstwie porównywana jest z logistyką w firmach wysyłkowych

Podobne prace

Do góry