Ocena brak

Typowe cechy czterofazowego cyklu życia produktu

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Typowe cechy czterofazowego cyklu życia produktu

Transkrypt

Wybrane cechy

Wprowadzenie

Wzrost

Wielkość
sprzedaży

Niska
Dynamiczny wzrost
nieustabilizowana

Koszty

wysokie

Wpływy pokrywają koszty

DOJRZAŁOŚĆ
Wzrostowa
Pełna
Wygasająca
Sprzedaż na wysokim poziomie, dynamika sprzedaży
ulega
zmniejszeniu
w części wygasającej maleje
Dodatkowe koszty mogą wystąpić jako efekt obrony
pozycji
marki

Spadek
Malejąca

Tendencje do

minimalizacji koszt
zysk maleje

Zyski
Charakterystyka
konkurencji

Brak
Nie występuje
bądź występuje w
niewielkim
zakresie

Charakterystyka
nabywców

Innowatorzy

Polityka
produktu

ok. 2,5% rynku
Nowość
rzeczywista

Rosnące

Może wystąpić obniżenie stopy zysku

Pojawia się

Rozwinięta

Naśladowcy
Kopiowanie produktu
Liderzy segmentu
i ich naśladowcy 13,5%

Usuwać ewentualne
mankamenty
utrwalać poczucie wysokiej
korzyści

Konkurencja typu wolnego

Ograniczenie działa

w wygasającej części malejąca
Wzrostowa i pełna dojrzałość

Konserwatyści 16%

ostrożni 34%, wygasająca - bierni
34%
Poszukiwanie nowych korzyści w obszarze wygody
użytkownika
opakowanie,
nadawanie nowego stylu, wprowadzenie asortymentu
uzupełniającego

Modernizacja; jeśli
przynosi efektu
wycofanie z rynku

Podobne prace

Do góry