Ocena brak

Typologie osobowości społecznych

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

OSOBOWOSC AUTOURYTARNA T. Adorna

Charakterystyczne cechy:

 • Aprobata kowencjonalnych wartosci i przyjetych zwyczajow

 • Tendencja do surowego karania osob uznajacych normy odmienne od przyjetych przez dana osobe

 • Bezkrytyczne podporzadkowanie się autorytetom

 • Niechec do wnikania w psychike wlasna czy innych ludzi

 • Poczucie zagrozenia

 • Silna sklonnosc do wrogosci wobec innych grup

 • Duzy stopien etnocentryzmu

 • Sztywnosc, oschlosc

 • Odrzucanie indywidualizmu i tworczej inwencji

 • Preferowanie dzialania z pozycji sily lub identryfikowanie się ze sprawujacymm wladze

 • Projekcje wlasnych nieusiadomionych stanow emocjonalnych na otoczenie

 • Przesadne zainteresowanie sprawami seksualnymi

OSOBOWOSC PODSTAWOWA I MODALNA:

Podstawowa:

 • Czesc powiazanych ze soba elementow osobowosci wystepujacych u przedstawicieli danej kultury i zharmonizowanych z niej instytucjami

 • Podloze procesow uczuciowych i systemow wartosci wspolnych dla czlonkow danej zbiorowosci

 • Stanowi pewien rodzaj kanwy, na ktorej tworza się zindywidualizownae formy osobowosci

Modalna:

 • Typ osobowosci wystepujacy najczesciej w danej populacji

 • Może być kategoria empiryczna, a droga jej poznania sa analizy statystyczne

 • Badajac osobowosc modalna skupia się uwage na czestosci wystepowania w danej zbiorowosci pewnych cech psychicznych i ich powiazan

 • Pojecie może odnosci się do kazdej zbiorowosci, nie tylko do takiej, która ma wspolna kulture

 • Nie wyklucza tez istnienia wielu roznych typow osobwosci w obrebie jednej zbiorowosci

 • Pojecie osobowosci modalnej nie musi się wiazac z zadna okreslona teoria psychologiczna

OSOBOWOSC CZLOWIEKA NOWOCZESNEGO

Cechy:

 • Otwartosc na nowe doswiadczenia i latwosc akceptacji zmian

 • Innowacyjnosc i gotowosc podejmowaia ryzyka

 • Rozbudowana otrzeba osiagniec

 • Negowanie fatalizu i przekonania o mozliwosci zapanowania nad silami przyrody

 • Orientacja na terazniejszosc i przyszlosc

 • Aspiracje oswiatowe i zawodowe

 • Dazenie do zdobydowania szerokich informacji

 • Umiejetnosc kalkulownaia i przedwidywania

 • Nastawienie liberalne i demokratyczne (bo lepszego nie ma :P)

TYPY OSOBOWOSCI – SAMOSTEROWNY I KONFORMISTYCDZNY

Typ samosterowny cechuje:

 • Dzialania na podstawie wlasnego, indywidualnie wypracowanego osadu sytuacji

 • Zwracanie uwagi zarówno na wewnetrzna dynamike zachowan, jak na ich obserwowane konskwencje

 • Szerokie horyzonty myslowe

 • Ufnosc wobec innych

 • Wyznawanie standardow moralnych wedlug których nic nie zwalnia czlowieka od odpowiedzialnosci za wlasne zachowanie przed samym soba

Typ konformistyczny cechuje:

 • Przestrzeganie nakazow zewnetrznego autorytetu

 • Koncentracja na zewnetrznych efektach zachownaia z pominieciem jego wewnetrznej motywacyjno-emocjonalnej dynamiki

 • Nietolerancyjnosc wobec nnonkonformizmu i odmennych zapatrywan

 • Brak ufnosci wobec innych

 • Wyznawanie strandardow moralnych akcentujacych mechaniczne pierwszenstwo wobec litery prawa

Podobne prace

Do góry