Ocena brak

Typologie osobowości

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Hipokratesa ze względu na temperament:

* sangwinik

* melancholik

* choleryk

* flegmatyk 

Krefschmera ze względu na budowę ciała:

* pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny)

* asjenik (kościsty, mało życzliwy)

* atletyk (dobrze zbudowany, zróżnicowany psychicznie)

* dysplastyk (niekształtny, anomalie w zachowaniu)

Drugi rodzaj klasyfikacji to typologia psychologiczna

Spranger:

1. Człowiek teoretyczny, szukający ogólnych teorii wyjaśniających świat,

2. Człowiek ekonomiczny zainteresowany dążeniem do bogactwa i zdobywaniem dóbr materialnych

3. Człowiek estetyczny zainteresowany dążeniem do piękna, jego przejawami

4. Człowiek społeczny zainteresowany dążeniem do niesienia pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie lub nieszczęściu

5. Człowiek polityczny dążący do władzy i dominowania nad innymi

6. Człowiek religijny dążący do poznania Boga, mistyk i misjonarz.

Jung:

- introwertyk

- ekstrawertyk

Szczepański:

- twórczy

- przeciętni

- aktywni negatywnie

- osoby zdane na pomoc i opiekę innych

SOCJOLOGICZNE:

Znaniecki ze względu na typ środowiska wychowawczego (krąg wychowawczy)

1. Ludzie pracy (osobowość ukształtowana przez kręgi pracy – gosp. chłopskie, warsztat rzemieślniczy, fabryka, zakład, tacy ludzie nie oglądają się na innych)

2. Ludzie dobrze wychowani (kręgi wychowawcze, instytucje upowszechniające ideały wychowawcze – szkoła, tacy ludzie zabiegają o pozytywną ocenę)

3. Ludzie zabawy (kręgi zabawy, grupy zabawowe, rówieśnicze)

4. Zboczeńcy społeczni (dewianci, margines społeczny, nonkonformiści).

Ludzie dobrzy i mądrzy (nowy typ normalności społecznej, oparty nie tylko na zachowaniu podporządkowaniu się do oistniejącego systemu kulturalnego lecz tworzeniu nowego).

Podobne prace

Do góry