Ocena brak

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

1. Miasto jest teraz najwyższą forma rozwoju społeczeństwa globalnego,czyli urbanizacji przestrzenno-demogr.

2. Urbanizacja ta pociąga za sobą upowszechnianie nowego miejskiego stylu życia.

3. Miasto to pewna forma osadnicza .Cechuje ją duża liczba,gęstość zamieszkałej tam ludności.

4. Cechy te generują miejski styl życia,kt.przejawia się w osłabieniu więzi społ.

5. Proces rozwoju miasta ma char.ewolucyjny i linearny,tzn.przebiega stopniowo i mniej więcej jednakowo we wszystkich społ.

6. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski.

7. Miejskoćś jako styl życia to zespól zachowań i wartości,kt.są zarazem dobre i złe.

KRYTYKA

 1. Nieprawidłowość pewnych ogólnych twierdzeń traktowanych jako uniwersalne.

2. Niesprawdzony charakter niektórych hipotez.

3. Brak procedury dedukcyjnej.

4. Badania wykazały ze nie ma jednak tego miejskiego stylu życia.

5. Można wyróżnić wiele takich stylów.

6. Opierając się na tej koncepcji nie można wyjaśnić ważnych problemów społ. współczesnych miast.

III- CI SPOSÓB SOCJOLOGICZNEGO PODEJŚCIA DO MIASTA

Zapoczątkowali na przełomie lat 60-70 Ledrut, Letebure, a zwłaszcza Castells w sławnej "Kwestii miejskiej"

MIASTO WG CASTELLSA – to Miejsce szczególnego natężenia i przejawiania się problemów makrospołecznych, w tym zwłaszcza konfliktów klasowo - warstwowych występujących w skali globalnej - skali systemu społeczno - politycznego.

MIASTO - jest przede wszystkim miejscem zbiorowej konsumpcji i reprodukcji siły roboczej. Jeżeli socjologia miasta ma być uprawiana, musi być socjologią politycznej kwestii miejskiej, bo wszystkie problemy społeczne w mieście są pochodne od problemów "w centralnym miejscu farmacji".

SPOSÓB PRZEJŚCIA DO MIASTA I WYZNACZENIE ZAKRESU SOCJOLOGII MIASTA ZALEŻY OD: - zależy od ogólnej opcji teoretycznej badacza - od zainteresowań badacza - od systemu wartości badacza - od celów badawczych.

Podobne prace

Do góry