Ocena brak

Typologia władztwa lokalnego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • E. Page, M. Goldsmith – wyróżnienie w Europie zachodniej dwóch modeli władz lokalnych i centralnych: północnego i południowego .

 • Kryteria podziału:

 1. Zakres pełnionych funkcji

 2. Swoboda podejmowania decyzji

 3. Intensywność kontaktów z władzami centralnymi

 • Typy państw:

 1. Federalny – Austria, Belgia, Niemcy

 2. Regionalny – Hiszpania, Włochy

 3. Unitarny – Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania

 1. Brak wykrystalizowanego modelu samorządu terytorialnego

 2. Nie w pełni ustabilizowana pozycja samorządu w państwie

 3. Różne podejście do organizacji terytorialnej (liczba i wielkość jednostek)

 4. Różny zakres swobody decyzyjnej

 5. Cecha charakterystyczna: słabość ponadlokalnych szczebli samorządu terytorialnego, rozpowszechnianie klientelistycznego modelu polityki lokalnej oraz oparcie się na silnej władzy wykonawczej (bezpośrednie wybory burmistrzów).

 • MODELOWE SYSTEMY WŁADZY LOKALNEJ

 1. System komisji

 2. System silnej rady i słabego burmistrza

 3. System słabej rady i silnego burmistrza

 4. System menedżerski

Do góry