Ocena brak

Typologia temperamentu Wundta

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

  • Temperament jest dyspozycją odnoszącą się do sfery popedów i emocji

  • Biorąc za punkt wyjścia dwie przeciwstawne właściwości reakcji emocjonalnej (intensywność i szybkość, z jaką się zmienia) wyróżnia 4 typy temperamentu: choleryków i melancholików (charakteryzuja silne emocje), sangwiników i flegmatyków (słabe emocje). Szybka zmiana emocji – s i ch, wolna – mi f.

  • Sztuka życia polega na korzystaniu ze wszystkich 4 temperamentów stosownie do napotkanej sytuacji (człowiek ma zatem nie 1 a 4 temperamenty)

  • Wartośc typologi: temperament odnosi się tylko do sfery emocji (i popędów) i charakteryzować go można wyłącznie na podstawie formalnych właściwości emocji. Wundt zajął się nie tylko energetycznym aspektem reakcji (intensywność emocji), ale też charakterystyką czasową (szybkość zmian). Wprowadził pojęcie systemu dwuwymiarowego, będącego podstawą podziału temperamentu na typy.

Podobne prace

Do góry