Ocena brak

Typologia temperamentu Kanta

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

  • Temperament przejawiany w działaniu i emocjach

  • Biologiczne podstawy temperamentu – konstytucja cielesna oraz 4 humory Galena..

  • Na temperament składa się szereg cech uwarunkowanych składem krwi (jej właściwości –krzepliwość i temperatura- decydują do jakiego typu temperamentu będzie przynależeć jednostka) Wyróżnia 4 typy temperamentu na podstawie dwóch kryteriów

  • Energia zyciowa: sangwinik (uczucia silnew, szybkie, ale płytkie) i melancholik (uczucia powolne, długotrwałe, głębokie)

  • Dominująca charakterystyka zachowania: choleryk (działa szybko i gwałtownie) i flegmatyk (działa powoli i bezwładnie przy jednoczesnym braku reakcji uczuciowych)

  • Wartośc typologii: pojęcie temperamentu odnosi się do energetycznych właściwości (cechy formalne) zachowania (ta sugestia Kanta została rozwinieta przez G.Ewalda – twórcy pojęcia biotonus) oraz temperament ujawnia się nie tylko w uczuciach, ale również w ludzkim działaniu

  • Biotonus – to właściwość z punktu widzenia której obserwuje się stałe różnice indywidualne uwarunkowane jakością i szybkością metabolizmu. Jednostki charakteryzujące się wysokim biotonusem są odporne na wpływ silnych bodźców i zmęczenie, a po krótkim odpoczynku odzyskują typowy dla siebie poziom energii życiowej (niski biotous – męczliwe, nieodporne na wpływ silnych bodźców, potrzebują wiele czasu na odzyskanie energii życiowej, równowagi).

Podobne prace

Do góry