Ocena brak

Typologia społeczna przydatna w analizach socjologicznych wg. B. Szackiej

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

TYPOLOGIA SPOŁECZEŃSTW PRZYDATNA W ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH (B.Szacka, 2003)

Charakterystyzcne cechy społeczeństw tradycyjnych:

 • oparte na rolnictwie, gospodarka naturalna

 • jednostkami produkcyjnymi samowystarczalne gospodarstwa domowe

 • słaba wymiana towarowa i rynek

 • brak dążności do zysków oaz mała rola pieniądza w stosunkach społecznych i określeniu miejsca człwoeika w społeczeństwie

 • przekaz informacji słównie droga ustną

 • społeczność wiejska mało ruhliwa, zamknięta, zasiedziała

 • duż pozucie odrębności społeczności poszzegółnych mieszkańców wsi

 • głowne części składowe społeczności wiejskiej- rodziny i sąsiedztwo

 • zachowawczość i orientacja przeszłościowa

 • silna, nieformalna kontrola społeczna zapewniająca przestrzeganie wzorów zachowań

charakterystyczne cechy społeczeństwa przemysłowego

 • gospodarka rynkowa oraz masowe wytwarzanie dóbr materialnych

 • jednostki produkcyjne wyspecjalizowane- podział pracy

 • dążenie do zysku jako motywacja działań gospodarczych

 • pieinądz jako wyznacznik miejsca człowieka w społeczeństwie

 • rozw przemysłu towarzyszy rozwójmiast

 • zwiększenie ruchliwości przestrzennej i społecznej

 • nowe zbiorowości społeczne nie oparte na więzach krwi i sąsiedztwie

 • umocnienie i rozrost władzy centralnej państwa, zwiekszenie kontroli formalnej: policji, sądów, więzień

 • upowszechinenie umiejętności pisania i czytania , wzrost roli wykształcenia

 • pojawienie się środków masowego prekazu

 • jednostka zyskuje wartość autonoomiczną i dąży do osiągnięć osobistych

charakterystyczne cecy spoleczeństwa poprzemyslowego

 • przesnięcie aktywności gospodarczej ze sfery produkcji do sfery usług

 • proces pracy polegający bardizej na relacjach z ludźmi niż na przetwarzaniu surowców

 • jako spoleczeństwo informacyjne – produkcja towarów i uslug w znacznej mierze zależy od przekazywania informacji

konsekwencje społeczeństwa informacyjnego:

 • zmiana układu zawodowego, płynność rynbku pracyu zagrażająca stabilizacji zatrudnienia i wymagająca stałej elastyczności.

 • Zamiana elacji między miejscem pracy i domem

 • Umożliwia rozwój demokracji, a także niedemorkratycznej władzy korporacji międzynarodowych

 • Intensyfikuje się proces globalizacji, wpływający na przemiany społeczne )kładzie kres izolacji poszczególnych spoleczeństw i powoduje nasilenie się zewnętrznych wpływów na wszystkie obszary ich życia

Podobne prace

Do góry