Ocena brak

TYPOLOGIA RODZINY

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

1. Kryterium liczby osób żyjących w małżeństwie:

- monogamiczna ( 1 mąż, 1 żona)

- poligamiczna ( 1 mąż, wiele żon)

- małżeństwo grupowe

2. Kryterium doboru małżonków:

- małżeństwo endogamiczne (dobór małżonka z tego samego środowiska)

- małżeństwo egzogamiczne ( z różnych klas)

3. Ze względu na sposób dziedziczenia pozycji społ., nazwiska. majątku:

- matrylinearna (mąż przyjmuje majątek, nazwisko od  żony)

- patrylinearna ( od ojca)

4. Ze względu na liczbę pokoleń:

- dwupokoleniowa ( rodzina i ich dzieci)

- wielopokoleniowa

5. Ze względu na strukturę rodziny:

pełna (ojciec i matka):

   - pełna biologicznie

   - rekonstruowana ( po rozbiciu, po rozwodzie z mężem lub żoną)

   - adopcyjna

   - zastępcza

   - kontraktowa (czasowa opieka)

niepełna:

   - ze względu na śmierć jednego z rodziców

   - z powodu rozwodu

   - czasowo niepełna ( z powodu wyjazdu, charakteru pracy np. marynarska, kara w wiezieniu, choroba i długotrwały pobyt w szpitalu)

   - rodzina samotnej matki, samotnego ojca

6. Ze względu na źródło utrzymania:

- Chłopska, robotnicza, inteligencka, biznesmenów

7. Ze względu na liczbę dzieci:

- małodzietna (1, 2, 3)

- wielodzietna (4 i wyżej)

8. Ze względu na zamożność

- bardzo zamożna, zamożna, niezamożna, biedna, uboga

9. Ze względu na władzę w rodzinie

- patriarchalna (ojciec)

- matriarchalna (matka)

- egalitarna (demokratyczna)

10. Ze względu na stosunek do pracy zawodowej

- tradycyjna ( ojciec pracuje zawodowo, matka zajmuje się domem)

- rodzina w której dwoje małżonków pracuje zawodowo, a domem zajmuje się osoba trzecia

- rodzina, w której oboje pracują i jednocześnie zajmują się domem

Podobne prace

Do góry