Ocena brak

Typologia narzędzi mezolitycznych

Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013

Pojęciem mezolit obejmujemy pewien etap rozwoju kultury, związanej I gospodarką myśliwsko-zbieracko-rybacką w środowisku leśnym lasów strefy umiarkowanej w okresie wczesnego holocenu, uchwytny na terenie Europy Północnej i Środkowej. Używamy zatem określenia mezolit nie jako nazwy okresu oddzielającego paleolit od neolitu, lecz za kryterium wydzielenia mezolitu przyjmujemy za S. Kozłowskim (1972) rodzaj gospodarki związanej z określonym środowiskiem.

Okres ten jest dość mocno ograniczony w czasie i przestrzeni, uk ze na sporych obszarach Europy, nie mówiąc o innych częściach świata, brak mezolitycznego etapu rozwoju kultury, możemy tam natomiast zaobserwo-ftac bezpośrednie przejście od schyłkowego paleolitu do neolitu. Kultury mezolityczne nie występowały zatem m.in. w basenie Morza Śródziemnego, zapewne także w niewielkim stopniu na zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego, a także w dorzeczu dolnego Dunaju.

Charakterystyczne cechy wielu inwentarzy mezolitycznych, takie jak mikrolityzacja i geometryzacja narzędzi, obejmują w okresie schyłku plejstocenu i we wczesnym holocenie tereny znacznie większe niż zasięg zjawiska zwanego mezolitem i pozornie przemawiają za mezolitycznym charakterem tych terenów. Jednak analiza całości inwentarzy szsregu kultur uznawanych za mezolityczne i rekonstrukcja elementów ich ni spodarki a także środowiska naturalnego pozwalają na ich zaliczenie do pfźnopaleolitycznego etapu rozwoju kulturowego.

Większość rodzajów narzędzi odkrywanych w inwentarzach kamiennych poszczególnych kultur mezolitycznych stanowią narzędzia znane już z okresów \uzesniejszych. W mezolicie narzędzia te występują na ogół w formie mocno zmniejszonej. Zmniejszanie rozmiarów narzędzi kamiennych jest jedną z cech charakterystycznych większości kultur mezolitu. Drugą charakterystyczną cechą ie>.t stosunkowo liczne występowanie narzędzi geometrycznych, używanych głownie jako zbrojniki narzędzi składających się z trzonu lub drzewca kościanego, rogowego czy drewnianego i wkładek krzemiennych.

Podobne prace

Do góry