Ocena brak

Typologia małżeństwa i rodziny

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Typologia małżeństwa

Czynniki wyboru partnera:

 • bliskość przestrzenna – kojarzenie małżeństwa tylko wśród znajomych i powinowatych

 • wyobrażania o idealnym partnerze – rozwijanie przez młodych ludzi w okresie zbliżającego się wieku upoważniającego do zawarcia małżeństwa

 • obraz własnych rodziców – chęć znalezienia partnera, który odpowiadałby temu obrazowi, cechy osobowości i dążności osobotwórcze – które wyznaczają dążenie do ukształtowania własnego samodzielnego życia

 • dążenie do homogamii (szukanie partnera o podobnych cechach psychicznych lub społecznych) lub do heterogamii (szukanie partnera o zupełnie odmiennych cechach psychicznych czy społecznych)

Typologia małżeństwa z uwagi na liczbę partnerów:

 • monogamiczne – składają się z dwojga partnerów (trały związek jednego mężczyzny z jedną kobietą)

 • poligamiczne – składające się z więcej niż dwojga partnerów, poligamiamałżeństwo jednego mężczyzny z więcej niż jedną kobietą

 • poliandria – jedna kobieta + wielu mężczyzn

Typologia małżeństwa z uwagi na zakres wyboru małżonka

 • małżeństwo endogamiczne – zawarte w obrębie tej samej grupy społecznej

 • małżeństwo egzogamiczne – partnerzy pochodzą z różnych grup społecznych

Typologia małżeństwa z uwagi na hierarchię prestiżu i wewnątrzrodzinnej władzy

 • matriarchalne – władza należy do matki i żony

 • patriarchalne – władzę sprawuje ojciec i mąż

 • agalitarne – podział władzy i obowiązków między mężem i żoną jest względnie równy

Typologia małżeństwa z uwagi na miejsce zamieszkania po ślubie

 • patrylokalne – w domu męża

 • matrylokalne – w domu żony

 • neolokalne – we własnym mieszkaniu

Typologia rodziny z uwagi na formy organizacyjne

 • rodzina małżeńska (nuklearna) – składa się z męża i żony oraz dzieci, typ rodziny dwupokoleniowej

 • rodzina poligamiczna – składa się z kilku związków małżeńskich (najczęściej jednego mężczyzny z wieloma kobietami) połączonych w jedną zbiorowość rodzinną

 • rodzina poszerzona-wielopokoleniowa (duża) – pod jednym dachem zamieszkuje kilka rodzin nuklearnyhc uznających patriarchalną wladzę ojca rodziny

 • zmodyfikowana rodizna poszerzona – która stanowi jakby związzek rodzin nuklearnych będących w sferze częściowych zależności od siebie

Typologia rodziny z uwagi na źródła utrzymania

 • rodzina chłopska – dla której źródło utrzymania stanowi dochód uzyskany z fizycznej pracy członków rodziny

 • rodzina robotnicza – źródło utrzymania to dochód uzyskany z fizycnej pracy najemnej członków rodziny

 • rodzina inteligencka – którą różni od rodziny robotniczej charakter pracy zawodowej (praca umysłowa)

Podobne prace

Do góry