Ocena brak

Typologia ładu społecznego wg. Ossowskiego

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań:

- koordynacji lub jej braku

- podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku

a) ład przedstawień zbiorowych

- zachowania ludzi wyznaczane są przez wspólne warunki, wzory oraz normy

- powinność człowieka jest tożsama z jego bytem

- pozycja społeczna każdego człowieka wyznaczana jest raz na zawsze, usankcjonowana kryteriami przez niego samego wyznawanymi

- może istnieć niezależnie od tego czy istnieje jakiś wspólny środek decyzyjny

- np.: społeczeństwa pierwotne

- obiekt badań etnologii albo antropologii

b) ład monocentryczny

- istnieje 1 wyraźny ośrodek decyzyjny

- jednostki traktowane są przedmiotowo i instrumentalnie

- występuje w państwach autorytarnych i mniejszych strukturach (organizacjach totalnych)

- społeczeństwa oparte na ładzie monocentrycznym powinny być badane przez cybernetykę  społeczną (naukę o sterowaniu)

c) ład policentryczny

- wynik wzajemnego oddziaływania różnych ośrodków decyzyjnych

- istnieje wiele ośrodków decyzyjnych i brak jest koordynacji (np.: społeczeństwo liberalne)

- końcowy rezultat działań podejmowanych przez elementy takiego ładu jest nieprzewidywalny, dopóki dane zdarzenie się nie zakończy

d) ład czwarty (postmonocentryczny)

- mimo istnienia wielu ośrodków decyzyjnych działania w jego obrębie są skoordynowane

- polega na zorganizowanym współdziałaniu

- obiekt badań współczesnej socjologii

Podobne prace

Do góry