Ocena brak

TYPOLOGIA GRUP SPOŁECZNYCH

Autor /HuGo Dodano /20.09.2011

Podział wg. Tonnisa

Wspólnoty – są to grupy oparte na stosunkach pokrewieństwa (rodzina, rody, klany), oparte na stosunkach przyjaźni (grupy przyjacielskie, towarzyskie, koleżeńskie) oraz oparte na stosunkach sąsiedzkich (wieś, gmina), w których ziemia i wspólne zamieszkiwanie rodziły wspólnotę gospodarowania i codziennego obcowania.

Społeczeństwa – opierają się na odpowiednich porozumieniach między jednostkam dla osiągnięcia czy realizacji określonych celów. Są to np. spółki, towarzystwa handlowe, zrzeczenia, związki, a także społeczeństwa – państwa.  

Podział wg. Cooleya.

Grupy pierwotne – oparte na stosunkach pokrewieństwa, – oparte na stosunkach przyjaźni, - oparte na stosunkach sąsiedzkich, - SA to grupy małe i występuja tu styczności bezpośrednie, - więź jest oparta na stosunkach społecznych osobowych, płaszczyzny obcowania są tu wielorakie., wysoki poziom identyfikacji członków z grupa, silne emocje, - członków cechuje homogeniczność (jednorodność)., obejmuje i kształtuje całość osobowości swych członków.

Grupy wtórne – powstałe na podstawie umownych porozumień między ludźmi, - są to duże grupy, gdzie występują styczności pośrednie., - Obcowanie społeczności dokonuje się tylko w płaszczyźnie pełnionych funkcji (listonoszadresat), czyli są to stosunki między cząstkowymi osobowościami”., - mała identyfikacja z innymi członkami grupy, - członków cechuje heterogeniczność (Turowski).

Podobne prace

Do góry