Ocena brak

TYPHOON, Hawker - samolot

Autor /bobek Dodano /02.03.2011

Brytyjski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie zamówięnia Ministerstwa Lotnictwa z 1937 r. Główny konstruktor zakładów Haw­ker Aircraft Co. Ltd. zaprojektował 4 prototypy: dwa oznaczone Rs (znane jako Tornado) z silnikami Vulture i dwa Ns (Typhoon) z silni­kami Sabre. Pierwsze próby 6 paź­dziernika 1939 r. (Tornado) i 24 lu­tego 1940 r. (Typhoon) nie wypadły pomyślnie: zawodziły silniki i ujaw­niono słabości konstrukcji tylnej części kadłuba.

W 1941 r., ze wzglę­du na zaprzestanie produkcji silni­ków Vulture dla samolotów Torna­do, do produkcji skierowano samo­loty Typhoon. W sierpniu 1941 r. pierwsze samoloty Mk IA dostarczo­no do jednostek RAF, gdzie zyskały złą ocenę ze względu na zawodne silniki, niewielką prędkość wzno­szenia, niedostateczną moc silnika w locie na dużej wysokości i wadli­wą konstrukcję tylnej części kadłu­ba, co było przyczyną wielu wy­padków. W drugiej połowie 1942 r. zakłady zastosowały w we­rsji Mk IB lepsze silniki Sabre II.

Ze względu na dużą prędkość roz­wijaną na niedużej wysokości i sil­ne uzbrojenie zdecydowano się używać tych samolotów do zwalczania celów naziemnych; w tej roli spraw­dziły się doskonale i z powodze­niem wykorzystywano je do ni­szczenia czołgów oraz umocnień betonowych. Łącznie wyproduko­wano 3330 samolotów Typhoon.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE {Mk IB)

silnik Napier Sabre HA, IIB lub 11C o mocy (odpowiednio) 2180, 2200 lub 2260 KM

rozpiętość 12,67

długość  9,73

maks. masa startowa   6010 kg

maks. prędkość 663 km/h

zasięg  21 km

4 działka Hispano kal, 20 mm

2 bomby o wadze 225kg lub 450 kg albo 8 rakiet powietrze-ziemia (z głowicami o wadze 27 kg lub przeciwpancernymi o wadze 11.25 kg)

Podobne prace

Do góry