Ocena brak

Typ operacji pieniężnych

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

 

* wydatki bieżące ® wydatki bieżące w formie świadczeń rzeczy i usług, odsetki, subwencje, świadczenia zabezpieczenia społecznego, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.

* wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.

2) Z kolei zgodnie z kryterium funkcjonalnym występuje podział wydatków na:

* usługi o charakterze ogólnym ® zarząd ogólny, obrona, wymiar sprawiedliwości i porządek publiczny

* usługi o charakterze kolektywnym ® drogi kołowe i wodne, walka z pożarami i zanieczyszczeniami wód, i inne

* usługi społeczne

* usługi o charakterze gospodarczym ® rolnictwo i zasoby niemateriałowe, paliwo i energia, transport i komunikacja, i inne.

3) W układzie funkcjonalno-ekonomicznym występuje powiązanie obu przedstawionych schematów. Np. w usługach o charakterze społecznym w części oświata wydziela się:

- bieżące wydatki administracyjne

- wydatki kapitałowe

- przelewy na rzecz osób w formie stypendiów

- przelewy kapitałowe i pożyczki na rzecz instytucji niepaństwowych

Klasyfikacja budżetowa musi uwzględniać wiele przekrojów bowiem każdy z nich pełni inne zadania i do innych służy celów. Aby klasyfikacja była najlepsza musi posiadać wiele cech pozwalających uznać ją za klasyfikację idealną: 1) rozłączność, 2) szczeblowość, 3) komunikatywność, 4) znormalizowanie, 5) wielokryteriowość 6) stabilność, 7) porównywalność.

Podobne prace

Do góry