Ocena brak

Tył czaszki

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Kształt czaszki oglądanej od tyłu jest również bardzo różny, wahając się od pięciokątnego do mniej więcej okrągławego. Widoczne tu kości stanowią części tylne obu kości ciemieniowych, łuskę potyliczną (sąuama occipitalis) i część sutkową kości skroniowej wraz z jej wyrostkiem sutkowatym, występującym w dolnym rogu po obu stronach czaszki. Opisane już części oglądane z góry, a widoczne również od tyłu, są to: guzy ciemieniowe, część tylna szwu strzałkowego i szew węgłowy (sutura lambdoidea), występujący tu na całym swym przebiegu. Szew ten przedłuża się ku dołowi w szew potyliczno-sutko wy (sutura occipitomastoidea), łączący kość potyliczną z częścią sutkową kości skroniowej. Szew węgłowy zawiera często małe kosteczki, tzw. kostki szwów (p. dalej). W linii pośrodkowej, mniej więcej w połowie wysokości łuski potylicznej, wznosi się dość wydatna wyniosłość, guzowatość potyliczna zewnętrzna (protuberantia occipitalis externa), której dolny punkt końcowy nazywa się inion (tył głowy). Obustronnie od tej wyniosłości biegnie ku górze wypukła kresa karkowa górna (linea nuchae superior; nucha = kark), a powyżej niej mniej stała i znacznie słabsza kresa karkowa najwyższa (linea nuchae suprema). Ku dołowi od guzowatości potylicznej zewnętrznej do otworu wielkiego ciągnie się dla przyczepu więzadła karkowego grzebień potyliczny zewnętrzny (crista occipitalis externa). Od niego, mniej więcej w połowie jego długości, obustronnie odchodzi bocznie, uwypuklona ku górze kresa karkowa dolna (linea nuchae inferior). Pole położone powyżej guzowatości zewnętrznej i powyżej kres karkowych najwyższych nazywamy płaszczyzną potyliczną (planum occipitale*). Leży ona tuż pod skórą z wyjątkiem części, do której przyczepia się brzusiec potyliczny mięśnia potyliczno-czoło-wego. Pole położone poniżej nazywamy płaszczyzną karkową (planum nuchale*); służy ona do przyczepu licznych mięśni karku (mm. rectus capitis posterior major et minor, m. obliąuus capitis superior)t grzbietu (mm. semispinalis capitis, splenius capitis, trapezius) i szyi (m. stemocleidomastoideus\

Podobne prace

Do góry