Ocena brak

Tygrysy syberyjskie

Autor /Epik Dodano /31.01.2012

Tygrysy syberyjskie, mimo wielkich rozmia­rów, są nadzwyczaj trudne do wypatrzenia i schwy­tania. Kiedyś pewien tygrys znalazł kryjówkę w kępie drzew, zaledwie 100 metrów od przystanku autobusowego, a nikt nie uświadamiał sobie jego bliskiej obecności. Dopiero gdy zaginęło kilka psów, odkryto kryjówkę czteroletniego samca. Fakt, że tygrys jest symbolem Władywostoku, nie uchronił zwierzęcia przed śmiercią: mieszkańcy oczywiście sprzeciwili się obecności tygrysa w pobliżu swych domów i lokalne władze nakaza­ły zastrzelenie go.
Tygrysy rzadko atakują ludzi, zachowują się tak tylko, gdy są zmuszone bronić swych młodych. W 1976 roku, gdy pewien traktorzysta nieświado­mie zaparkował swój pojazd metr lub dwa od kry­jówki dwóch małych tygrysiąt, tygrysica skoczy­ła na kierowcę i go zabiła.

Życie rodzinne
Samce tygrysów nie uczestniczą w wychowywaniu swego potomstwa. Prowadzą one samotniczy tryb życia i tylko w czasie godów widuje się je w towarzystwie samic. Po kopulacji, około trzy i pół mie­siąca później, w dobrze ukrytym miejscu głęboko w lesie samica rodzi od dwóch do czterech mło­dych. Najpierw karmi je mlekiem, a od momentu, gdy tylko mogą przyjmować pokarm stały, matka zaczyna im przynosić do kryjówki mięso.
Tygrysica opiekuje się miotem przez dwa, trzy lata, aż do czasu, gdy młode będą na tyle dorosłe, aby mogły polować same. Przedtem jednak wędru­ją za matką i przemierzają z nią terytorium o po­wierzchni 15-20 km2.
Związki z człowiekiem
Teoretycznie tygrysy syberyjskie są zwierzętami objętymi przez rosyjskie prawo całkowitą ochroną. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Kraj Ussuryjski nawiązał kontakty gospodarcze z Koreą Połud­niową, Japonią i Chinami. Zagraniczne przedsię­biorstwa przemysłu drzewnego nie mogły działać na terenie Związku Radzieckiego, lecz gdy weszły na rynek rosyjski, wycięły ponad 4 miliony hekta­rów lasu. Jeszcze większy obszar został zniszczo­ny przez pożary.
Wycinając lasy w Kraju Ussuryjskim japońscy i koreańscy drwale łamią prawo dotyczące ochro­ny przyrody. Ponadto sami mieszkańcy tych rejo­nów naruszają zakazy. Kłusownictwo stało się tam obecnie powszechne do tego stopnia, że czarnorynkowe ceny tygrysich skór i kości są regularnie po­dawane przez radio i ogłaszane na ulicach. W ostat­nich kilku latach kłusownictwo stało się wielce dochodowym procederem, gdyż rozmaite części ciała tych zwierząt są poszukiwanymi składnikami, w upowszechniającej się coraz bardziej, tradycyj­nej medycynie chińskiej.

Ochrona
Nikt nie wie dokładnie, ile tygrysów syberyjskich pozostało obecnie przy życiu w stanie dzikim. Dane World Wildlife Fund z połowy lat dziewięćdziesią­tych podają liczbę 450-500 osobników. Wygląda na to, że, tygrysy syberyjskie wkrótce niestety wygi­ną. Sugeruje się, że jedynym sposobem ocalenia dzikich tygrysów jest hodowanie pewnej grupy osobników w niewoli, aby zaspokoić popyt na narządy tych ssaków dla celów medycznych.

■ Tygrysy syberyjskie są największymi kotami nu świecie. Ich masa ciała jest o ponad 100 kilogramów większa niż tygry­sów bengalskich.
■ W tradycji i podaniach Nanajów i Udegejów z Kraju Ussuryjskiego tygrysy były uważane za zwierzęta święte i były przez nich czczone.
■ Tygrysy syberyjskie dobrze rozmnażają się w ogrodach zoologicznych i w niewoli żyje ich na całym świecie więcej niż na wol­ności.
■ Tygrysy syberyjskie mają ofliomny ape­tyt - za jednym razem mogą zjesc 50 kilo­gramów mięsa.

Podobne prace

Do góry