Ocena brak

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet, wyd. w Warszawie 1862-1915, początkowo (do 1871) pt. Tygodnik Mód i Nowości, 1913 pt. Tygodnik Mód i Powieści. Nasz Dom, 1913-15 pt. Nasz Dom. Tygodnik Mód i Powieści; red. i wyd. przez J.K. Gregorowicza (1862-89), 1890-1902 przez E. Skiwskiego, 1902-11 W. Podwińskiego (kierownikiem działu lit. i praktycznego była L. Kotarbińska), 1913-15 przez S. Krzywoszewskiego. T.M. i P. był w założeniu pismem masowym, prowadził dział porad praktycznych, lecz miał także ambicje lit. i beletrystyczne. Pozyskał współpracę znanych pisarek, jak: A. Borkowska, S. Duchińska, M. Unicka, P. Wilkońska, E. Ziemięcka; tu 1873 ukazał się prwdr. Marty E. Orzeszkowej. Zamieszczali tu swoje utwory także J.I. Kraszewski, J. Zachariasiewicz, publikował korespondencje z Ameryki S. Wiśniowski. Z pisarzy obcych drukowano m. in. Szekspira, V. Hugo, A. Dumasa, E. De Amicisa. W późniejszym okresie z jednoczesną dbałością o poziom lit. (współpraca W. Perzyńskiego, Z. Przesmyckiego, I. Maciejowskiego) zmniejszyła się nieco liczba utworów beletrystycznych na korzyść artykułów i przeglądów literackich. Poszerzono także tematykę poruszanych zagadnień m. in. o problematykę pedag., społeczno-wychowawczą. Wiele uwagi poświęcano zawsze roli i sytuacji kobiet. Nie biorąc udziału w polemikach lit. pozytywistów pismo odegrało jednak istotną rolę patriot. i kulturalną.

Z. ZALESKA Czasopisma kobiece w Polsce, W. 1938; Z. KMIECIK Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), W. 1971.

Podobne prace

Do góry