Ocena brak

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

Coraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych, przy bardzo dużej ich różnorodności, zmusiły zarówno odbiorców, jak i producentów do opracowania ujednoliconej i zarazem ogólnie obowiązującej metodyki badań tych materiałów. Takie postępowanie umożliwiło porównanie właściwości poszczególnych tworzyw na podstawie prospektów firmowych i literatury technicznej bez konieczności wykonywania tych samych prób. Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych zalicza się:

- podstawowe właściwości fizyczne (gęstość, temperatura płynięcia polimeru, chłonność wody);

- właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie przy zer waniu, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie, udarność, twardość, ścieralność);

- właściwości cieplne (temperatura według Vicata, temperatura ugięcia pod obciążeniem, wytrzymałość cieplna według Martensa);  

- właściwości elektryczne (oporność właściwa skrośna, oporność właściwa powierzchniowa, wytrzymałość dielektryczna, staranność dielektryczna);

- właściwości optyczne (przepuszczalność światła, współczynnik załamania światła);

- właściwości chemiczne (odporność na działanie substancji chemicznych, odporność na starzenie).

Podobne prace

Do góry