Ocena brak

Tworzywa sztuczne

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

Poliamidy, polimery termoplastyczne, bezbarwne lub kremowe, o gęstości 1,1 g/cm3. Są rozpuszczalne w kwasach i fenolach. Poliamidy otrzymuje się przez polikondensację: ω-aminokwasów, diamin z kwasami dikarboksylowymi lub polimeryzację laktamów.

Poliamidy mogą zaabsorbować do kilku procent wody. Ulegają działaniu kwasów, stężonych zasad, utleniaczy. Z poliamidów wytwarzane są koła zębate, armatura wodociągowa, galanteria, folie i włókna, a także powłoki fluidalne na metale.

Poliamid 6,6 znany jest pod nazwą nylon. Poliamid 4,6, który jest produktem polikondensacji tetrametylenodiaminy z kwasem adypinowym, służy do produkcji części silników elektrycznych narażonych na działanie wysokich temperatur, natomiast z poliamidu PA 4 (produktu polimeryzacji 2-pirolidonu) produkowane są ręczniki, ubiory sportowe, konfekcja, dywany.

Elana, nazwa handlowa włókien poliestrowych otrzymywanych z politereftalanu etylenu. Politereftalan etylenu (polimer o budowie liniowej) powstaje jako produkt polikondensacji tereftalanu dietylolowego, otrzymanego uprzednio przez przeestryfikowanie tereftalanu dwumetylu glikolem etylenowym.

Elana jest odporna chemicznie i mechanicznie, jako dodatek do wełny zapobiega mięciu się tkanin (elanowełna). Synonimami nazwy elany są: Lawsan, Terylen, Dacron.

Akroleina, propenal, aldehyd akrylowy, CH2=CH-CHO, nienasycony aldehyd, ciecz o nieprzyjemnym, ostrym zapachu. Łatwo polimeryzuje. Temperatura wrzenia 52,5oC, rozpuszcza się w wodzie, alkoholu i eterze. Akroleina powstaje na skutek katalitycznego utleniania propylenu, w wyniku syntezy z aldehydu mrówkowego i octowego lub przez odwodnienie gliceryny. Znajduje zastosowanie m.in. do produkcji farmaceutyków, tworzyw sztucznych, bojowych środków trujących, barwników.

Nylon, jedna z nazw handlowych (od słów New York i London) włókna syntetycznego z typu tworzyw sztucznych poliamidów, produkowanego od 1938.

Nylon ma bardzo dużą (zbliżoną do stali) wytrzymałość na rozciąganie. Daje się łatwo barwić.

Stosowany do produkcji dzianin i tkanin (np. do wyrobu bielizny, pończoch, itp.).

Podobne prace

Do góry