Ocena brak

TWORZENIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNEJ

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

W dzisiejszym społeczeństwie jednostka należy do kilku kategorii socjologicznych, gdzieś mieszka, pracuje, ma jakąś płeć, wiek itp. Wśród danej zbiorowości powstają wspólne interesy.

Występuje więc pewien stopień solidarności, lojalności, a zarazem dystans względem innych. Członkowie danej zbiorowości mogą też przeżywać pewne emocje: satysfakcja lub frustracja, duma lub wstyd, sympatia lub wrogość. Tworzy się tożsamość zbiorowa ( swoi, obcy, my, oni, nasi, tamci). Kiedy tworzy się tożsamość zbiorowa powstają też więzi społeczne, czyli trwałe powiązanie jednostek lub grup społecznych między sobą. Jednostki lub grupa muszą funkcjonować w bliskiej przestrzeni ( styczność przestrzenna).

W wyniku tych kontaktów następuje styczność psychiczna, czyli emocje pozytywne lub negatywne. W ramach tej struktury zaczynamy pełnić odpowiednie role – zaczynamy funkcjonować w rzeczywistości. Następuje formalizacja więzi i pojawiają się pewne wartości, wzory zachowań, czyli jak należy się zachować by styczność między jednostkami lub grupami była zachowana. Tworzą się organizacje, wyłaniają się liderzy, tworzą się instytucje.

Więź społeczna może odzwierciedlać pewne warunki w jakich żyje zbiorowość (np. podobne warunki zamieszkania – na wsi, w górach lub sytuacja ekonomiczna – bieda, bądź bogactwo, wykonywanie jakiegoś zawodu – lekarze, adwokaci, itp.). Więź społeczna może też wynikać z przekonań, wierzeń, wartości, światopoglądu ( np.: zwolennicy kary śmierci itp.)

Podobne prace

Do góry