Ocena brak

Tworzenie banków państwowych

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia , na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego . Rozporządzenie to określa nazwę , siedzibę , przedmiot i zakres działania banku , jego fundusze statutowe i środki wydzielone z majątku skarbu państwa . Bank państwowy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych .

Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd . Radę nadzorczą powołuje się na 3 lata -powołuje Premier na wniosek Ministra Skarbu Państwa . Prezesa zarządu powołuje rada nadzorcza .Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu . Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością banku , zatwierdza sprawozdanie finansowe zarządu .

Podobne prace

Do góry