Ocena brak

Twórcy pedagogiki społecznej, jej przedstawiciele

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

  • Helena Radlińska - „Pedagogika społeczna” Wrocław 1961

  • Aleksander Kamińskiuczeń Radlińskiej, związany z U. Łódzkim, tam stworzył silny ośrodek pedagogiki społecznej, badał wszelkie zagadnienia wchodzące w skład przedmiotu ped. społ., „Funkcje pedagogiki społecznej”, „Studia i szkice pedagogiczne”, „Czas wolny i jego problematyka społ. – wychowawcza”

  • Ryszard Wroczyński – jest twórcą powojennej ped. społ., II wojnie powstaje I Katedra Pedagogiki Społecznej, gdzie współpracuje z Radlińską, w 1950 r po likwidacji tej katedry staje na czele powstałej w 58r. Katedry Ped. Społ. na U. Warszawskim

  • Anna Przecławska – w 1983r. po śmierci Wroczyńskiego zostaje kierownikiem Katedry Ped. Społ. U.W.

  • Irena Lepalczyk – po II wojnie światowej współpracuje z A. Kamińskim, Radlińską, R. Wroczyńskim w Katedrze Ped. Społ. na U. Łódzkim, bada problemy wynikłe z wojny: dziecko osierocone, kalekie, niepełnosprawne, nędza w rodzinie, analfabetyzm

  • Edmund Trempałapracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej

  • Stanisław KawulaUniwersytet Warmińsko – Mazurski

  • Izdebska – Uniwersytet w Białymstoku

Podobne prace

Do góry