Ocena brak

TV I INNE MEDIA WYRĘCZAJĄCE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECKA

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

Tv staje się dla dzieci elektroniczną niańką. Funkcje wychowawcze środków masowego przekazu oznaczają świadoma i zamierzoną ich działalność prowadzącą do określonych rezultatów w zakresie kształtowania osobowości, przy czym można rozumieć je:

Szeroko:

pełnia funkcje :

wypoczynku( regeneracja sił, odprężenie),

rozrywki (dostarczanie atrakcji),

rozwoju zdolności 

Wąsko:

f. informacyjna (dostarczanie wiedzy, wiadomości, umiejętności),

f. motywacyjna (pobudzanie i motywacji do działania,

f. emocjonalna (kształtowanie uczuć, przeżyć, wrażeń)

Podobne prace

Do góry