Ocena brak

Tutkarz osinowiec

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość blisko 0,5 cm. Zielono lub niebiesko metalicznie ubarwiony przedstawiciel rodziny podryjowatych (Attelabidae). Samiec cechuje się obecnością 2 ostrych kolców na przedpleczu.

Środowisko: uprawy topolowe, lasy łęgowe i inne lasy liściaste z udziałem osiki w drzewostanie; głównie na topolach.  

Występowanie: umiarkowana strefa Eurazji.

Liczebność: spotykany regularnie; niekiedy na jednym drzewie wiele chrząszczy.

Rozród: podobny do rozrodu tutkarza cygarowca. Samica zwija tylko młody liść w tutkę o średnicy 3 mm. Na jej zewnętrznej ściance przykleja jajo. Wkrótce liść opada na ziemię i dalszy rozwój larwy odbywa się wewnątrz zwiniętego, zwiędłego liścia.

Przed przepoczwarzeniem larwa opuszcza swoje dotychczasowe schronienie i zagrzebuje się w glebie. Może w niej przeleżeć rok lub dwa lata, nim się przepoczwarczy, a następnie przeobrazi się w postać dojrzałą.

Podobne prace

Do góry