Ocena brak

TURKOWSKI LEONARD

Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012

TURKOWSKI LEONARD, ur. 23 IX 1914 w Poznaniu, poeta, prozaik i publicysta. Z zawodu nauczyciel. Pracę dziennikarską rozpoczął w Poznaniu. Podczas okupacji niem. w Krakowie i Warszawie czynny w tajnym nauczaniu, wielokrotnie więziony. Po wyzwoleniu zamieszkał w Olsztyńskiem, był nauczycielem w Bartoszycach, 1962-69 współred. „Głosu Olszt."; prezes oddziału ZLP w Olsztynie (1971-81). Drukuje w prasie pozn., olszt. i warsz. poezje, opowiadania i artykuły o tematyce kulturalno-oświatowej. W nastrojowych i rodzajowych wierszach, bliskich poezji skamandryckiej, zawarł motywy urbanistyczne, związane z rodzinnym Poznaniem i Wielkopolską (zbiory Krzyż na rozdrożu 1935, Krew ziemi 1937, Gdy Środa rym poda 1938) oraz krajobrazowe, pośw. ziemi warm. (zbiory Na progu doby 1958, Talerz z jabłkami 1975). Doświadczenia pedag. T. znalazły odbicie w jego twórczości prozatorskiej, zarówno nawiązującej do czasów okupacji (tom opowiadań Spotkania świąteczne 1968), jak ukazującej współcz. życie Mazur i Warmii, problemy ludności autochtonicznej, gł. dojrzewania najmłodszego pokolenia (tom opowiadań Do szkoły 1962; powieści: Niebo nad sadem 1964, Kajak 1966, Start 1976). T. jest też autorem powieści biogr. o M. Koperniku (Ziemia i niebo 1971; przekł. słowac.), autobiografii (Księga mojego domu 1979), słuchowisk radiowych, reportaży.

Podobne prace

Do góry