Ocena brak

Tunele

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Dawniej budowa wielkich tuneli wymagała wieloletniej pracy dziesiątek tysięcy niewolników. Dziś niewolników zastąpiły potężne maszyny drążące skały, lecz wciąż wybudowanie tunelu wymaga wielu lat pracy.
Od zarania cywilizacji drążono tunele. Jedne z nich stanowiły dojścia do podziemnych grobowców, inne dawały dostęp do surow­ców mineralnych, jeszcze inne kopane w zboczach wzgórz pozwalały wypływać wodzie z przepusz­czalnych skał, stanowiły zatem rodzaj studni. Zdol­nymi budowniczymi tuneli byli Rzymianie, za­trudniający armie niewolników do drążenia często wielokilometrowych podziemnych korytarzy. Wybudowali między innymi tunel o długości 5,6 km do osuszenia Jeziora Fucyńskiego. Inwestycja, której celem było zapobieżenie powodziom, wyma­gała dziesięcioletniej pracy 30 tysięcy ludzi.
Nowoczesne budownictwo tuneli rozpoczęło się w Anglii w latach 60. XVIII wieku, a było związane z budową kanałów śródlądowych dla potrzeb transportu. Gdy na drodze kanału stawało wzgó­rze, kanał przeprowadzano niekiedy przez jego wierzchołek, stosując skomplikowany system śluz. Metoda ta mogła być zastosowana jednakże tylko tam, gdzie istniała możliwość skutecznego zasila­nia najwyżej położonych stopni wodą z jakiegoś odpowiednio dużego i odpowiedni wysoko położo­nego rezerwuaru. Stąd większość kanałów prowa­dzono zdecydowanie dłuższą drogą wokół wzgórz. Znacznie wydłużało to czas transportu, więc zaczęto rozwijać techniki budowy tuneli

Podobne prace

Do góry