Ocena brak

TULON - port

Autor /bobek Dodano /02.03.2011

Port i baza morska w południowej Francji, po zakończeniu wojny niemiecko-franeuskiej główna baza francuskiej marynarki wojennej w nie okupowanej części kraju podległej rządowi *Vichy. 14 listo­pada 1942 r. Niemcy, obawiając się inwazji wojsk alianckich na połu­dniową Francję, wkroczyli do stre­fy nie okupowanej, ale pozostawili nie obsadzony pas dookoła Tulona, którego w myśl zawartego porozu­mienia wojska francuskie miały bronić przed ewentualną inwazją aliantów. W rzeczywistości chodzi­ło o to, że Luftwaffe nie mogła za­pobiec wówczas ucieczce okrętów z portu. Załogi okrętów stacjonują­cych w Tulonie w obawie przed za­jęciem portu przez Niemców przy­gotowały okręty do wysadzenia.

27 listopada, gdy niemieckie oddziały pancerne wtargnęły do portu, więk­szość okrętów zatopiono otwierając zawory denne lub eksplodując ła­dunki wybuchowe; w ten sposób załogi zatopiły 3 pancerniki (*Dun-kerąue, *Strasbourg, Provence),4 krążowniki ciężkie (Algerie, Col-bert, Dupleix, Foch), 3 krążowniki lekkie (La Galissonniere, Marseil-laise, Jean de Vienne), 30 niszczy­cieli i torpedowców, 16 okrętówpodwodnych oraz 77 jednostekmniejszych. 4 okręty podwodnewydostały się z portu: trzy z nichdotarły do Algieru (wśród nichsłynny Casablanca), a jeden inter­nowano w Barcelonie.

Podobne prace

Do góry