Ocena brak

TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy

Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012

TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy, pisarze, tłumacze i wydawcy książek rel., duchowni pol.-ewang. w XVII-XVIII w.: 1) SAMUEL, ur. 16 III 1678 w Działdowie, zm. 1749 tamże, od 1697 kaznodzieja, od 1726 arcyprezbiter w —» Działdowie, protektor szkolnictwa. Opracował Doskonały kancjonał pruski (Królewiec 1731, wyd. 4 1743), ogłaszał przekłady w pięknej polszczyźnie Modlitw kościelnych... (1726) i Modlitw nabożnych... (1731) oraz Sześć ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie J. Arndta, wyd. 1743 u —» Hartunga w Królewcu; tamże wydał Rajski ogródeczek, tłum. S. L. Zasadiusa, popularny na Mazurach, 2) SAMUEL ERNEST, ur. 1704, zm. po 1761, syn Samuela, pastor w Królewcu, pracował w Bibliotece Wallenrodzkiej; tłumacz kancjonałów i psałterzy pol.; autor zarysu piśmiennictwa pol. w Prusach Biblioteka pruska w języku polskim, rozprawki o bibliach pol. Polnische Bibelhistorie, życiorysu J. Seklucjana, a także kilku pol. panegiryków; zgromadził bogaty zbiór rękopisów i druków pol.-ewang., dot. historii i piśmiennictwa pol. XVI i XVII w.

Podobne prace

Do góry