Ocena brak

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego

Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego, powst. 1840—41, wyd. w Paryżu 1841. W 3 częściach, opatrzonych hist. objaśnieniami - „opowiadaniu starego dworzanina" Horoskop, „ustępie dram." Kazanie i Dumce Ukraińca - zawiera interpretację historioz. i polit. popularnych w okresie romantyzmu proroctw: Stanisława Berejusza, opata jędrzejowskiego z czasów Zygmunta Augusta, księdza Marka oraz Wernyhory. Posługując się romant. sztafażem hist. przedstawił Siemieński trzy obrazy: Polskę monarchiczną, moment upadku Polski szlach. i przyszłościową wizję Polski opartej na sojuszu szlachecko-chłopskim, dając „upoetyzowany, wtłoczony w ramy wizji proroczych wykład koncepcji politycznych TDP" (M. Janion). Zapowiedź harmonijnego współżycia szlachty z ludem pozostaje w sprzeczności z wyraźnymi akcentami krytyki szlachty, zwł. w wieszczbie trzeciej, która stanowi kontynuację lud.-rewol. poezji Siemieńskiego z lat Dumek i wczesnej nowelistyki.

J. M. KASJAN Wernyhora. Zarys dziejów postaci w literaturze polskiej, Zesz. Nauk. UMK. Filol. Pol. 3 (1962); F. ZIEJKA Upiór grobów, w: W kręgu mitów polskich, Kr. 1977.

Podobne prace

Do góry