Ocena brak

Trzy typy VR (wirtualnej rzeczywistości)

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Istnieją trzy główne typy VR. Pierwszy, najbar­dziej popularny, składa się z hełmu z małymi mo­nitorami, słuchawkami t specjalnej rękawicy (niektóre systemy używają joystick'a zamiast rę­kawicy). Hełm i rękawica połączone są z kompu­terem wyposażonym w odpowiednie oprogramo­wanie graficzne i muzyczne. Sprzęt i oprogramo­wanie bardzo zależy od wykorzystana systemu VR, np. jeśli system jest wykorzystywany w pro­jektowaniu lub architekturze obrazy generowane przez komputer przedstawiają budynki, krajo­braz. Następnie te obrazy są przesyłane do moni­torów umieszczonych w hełmie. Każdy monitor ustawiony jest pod innym kątem, tak aby oddać efekt trójwymiarowości. Kiedy zakładasz hełm VR obraz z monitorów całkowicie przesłania twoje pole widzenia i jesteś kompletnie zamknię­ty w świecie VR. Poprzez słuchawki słyszysz dźwięk skojarzony z obrazami, które oglądasz.
Zarówno hełm, jak i rękawica (lub joystick) są wyposażone w specjalne sensory. Pozwala to komputerowi podążać za ruchami twojej głowy i ręki. Jeśli przekręcisz głowę „oglądając coś" obok lub poza sobą komputer natychmiast zmie­nia odpowiednio obraz monitorów, tak jakbyś był wewnątrz obrazu. To wszystko dzieje się w cza­sie rzeczywistym (z taką samą prędkością, jak w świecie rzeczywistym). Rękawica pozwala „poczuć" wirtualne przedmioty, podnieść je, przenieść, nawet obejść.

Druga forma VR wykorzystuje kamery wideo do śledzenia obrazów użytkownika w wirtualnym świecie, gdzie również można wybierać i przeno­sić obiekty. Oba te systemy VR umożliwiają pra­cę kilku osób jednocześnie w tym samym czasie w VR.

Ostatni typ VR polega na wyświetlaniu obra­zów trójwymiarowych na dużym zakrzywionym ekranie. Kształt ekranu pomaga użytkownikowi wejść w świat VR. Dzięki specjalnym okularom ten efekt został znacznie ulepszony.
Technologia VR stała się popularna dzięki grom komputerowym. W 1991 r. wprowadzono na rynek grę Dactyl Nightmare, która była pierw­szą prawdziwą grą VR, tam dwie osoby mogły jednocześnie współzawodniczyć, w tym samym wirtualnym świecie. Rynek gier VR rozwija się wraz z rozwojem technologii VR. Gry VR są co­raz bardziej skomplikowane, gracze mogą odwiedzać wiele fantastycznych światów, gdzie zsyntetyzowane dźwięki i doskonała grafika podnoszą atrakcyjność gry. Obecnie istnieje wiele gier, w których może uczestniczyć jednocześnie kilka osób w tym samym czasie. Gry VR są świetną za­bawą i wciągają swoim czarem, ale trzeba pamię­tać o ich niekorzystnym wpływie na grających. Wielu ludzi skarżyło się na bóle i zawroty głowy po skończonej grze.
Pomimo problemów i niedogodności związa­nych z pracą, system VR ma wiele zalet. Pozwa­la człowiekowi pracować w środowiskach, w któ­rych normalnie nie może tego robić. W wirtual­nym świecie ludzie na wózkach inwalidzkich na przykład mogą swobodnie poruszać się tam, gdzie nie mogą tego robić w świecie rzeczywi­stym. Na razie niewielu ludzi może pozwolić so­bie na zakup systemu VR, ale ta technologia cią­gle się rozwija, hełmy są coraz lżejsze i coraz więcej jest komputerów, które mogą wprowadzić VR do zwykłych domów.

Podobne prace

Do góry