Ocena brak

TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE)

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

-  komunikowanie informacyjne  - cel: wzrost  świadomości i wiedzy indywidualnej jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować w określonych sytuacjach; kreowanie wzajemnego porozumienia; brak intencji wpływu

-  komunikowanie perswazyjne - cel: wykształcenie nowych postaw, zachowań lub zmiana już istniejących; w sposób dobrowolny, tj. bez stosowania jakichkolwiek  środków przymusu

-  komunikowanie prowokujące do określonych zachowań – propaganda - odwołuje się do informacji i perswazji jako  środków psychologicznego oddziaływania; promuje zdecydowanie interes nadawcy, nie zawsze zgodny z interesem odbiorcy      

Podobne prace

Do góry