Ocena brak

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Sądowe

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

( Definitywnie kończą spór. Są one stosunkowo młode, pojawiły się na początku XX w.. W 1908 r. 5 państw Ameryki Środkowej powołało Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał działał do 1918 r. i rozpatrzył 10 spraw (dużo).Był to sąd regionalny i dał on początek sądownictwu m.narodowemu. Jednak pierwszym sądem o charakterze międzynarodowym był Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej przy Lidze Narodów. Zadaniem sądownictwa jest orzekanie, wydawanie opinii doradczych i uściślanie norm prawa m.n.. Sądy działają w oparciu o prawo.

Innym sposobem definitywnie kończącym spór jest arbitraż.

Podobne prace

Do góry