Ocena brak

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Eksperckie, koncyliacyjne

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

( są to też środki pokojowego rozwiązywania sporów o cechach eksperckich i pojednawczych. Koncyliacja załatwia spory przy pomocy powołanych przez strony specjalnych lub ad hoc organów.

 Komisja Koncyliacyjna ustala stan faktyczny sporu i przedstawia właściwe propozycje jego rozwiązania ( krok do przodu od komisji śledczych ). Propozycja rozwiązania nie musi opierać się na prawie m.n.. Komisja może zaproponować rozwiązanie oparte na zasadzie słuszności. Proponowane rozwiązania nie mają charakteru wiążącego ).

Podobne prace

Do góry