Ocena brak

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Dyplomatyczne

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

  1. rokowania

  2. dobre usługi ( polegają na udziale państwa , wybitnego polityka, organizacji m.nar. które nie uczestniczą w sporze a jedynie doprowadzają do stołu obrad i na tym kończą swoją działalność. W rezolucjach ONZ jest zachęta do podejmowania dobrych usług, zaś Karta Narodów Zjednoczonych zasadniczo o tym nie mówi).

  3. mediacje (mediacje może prowadzić państwo, organizacja m.n., lub wybitny polityk. Mediator doprowadza do obrad ale także w nich uczestniczy, czyli idzie dalej niż w dobrych usługach. Tu dużą rolę odgrywają dyplomaci i mediatorzy. Gdy zaś nie są oni w stanie rozwiązać problemu, powołuje się Komisję Badań lub Komisję Śledczą. Komisje te nie rozstrzygają ale wydają opinię, piszą raporty rozstrzygającą spór co do faktu.

Podobne prace

Do góry