Ocena brak

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

Autor /henio Dodano /10.04.2011

-  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

- media stanowią ważne źródło informacji

o świecie

odbiorca aktywny

- problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia codziennego odbiorcy o  odbiorca bierny

– kultywowanie głównego nurtu kultury, czyli odbiorca stopniowo przejmuje definicję rzeczywistości prezentowaną w mediach

-  ustalanie porządku dziennego

o  media kształtują wyobrażenia na temat tego, co jest ważne

o  media wpływają na to, jak interpretujemy rzeczywistość

-  koncepcja luki informacyjnej

o  do człowieka dociera coraz większa ilość informacji (złożonych)

o  zakłada się, że media wpływają w istotny sposób na lukę informacyjną

o  otwarta luka informacyjna

o  zamknięta luka informacyjna

-  wpływ w płaszczyźnie emocjonalnej

o  nacisk na charakter związku, jaki zachodzi pomiędzy mass mediami a odbiorcą pobudzenie emocjonalne

•  rozładowanie emocjonalne

•  przeżycie zastępcze

•  uzależnienie -  wpływ w płaszczyźnie behawioralnej

•  aktywacja procesów wolicjonalnych

•  dezaktywacja procesów wolicjonalnych

Podobne prace

Do góry