Ocena brak

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

Autor /henio Dodano /10.04.2011

1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

c)  dzieci muszą być przygotowane do krytycznego postrzegania i interpretowania rzeczywistości

d)  rola rodziców – dialog – jeśli nie – człowiek poszukuje wzorców poza domem

e)  kult młodości

f)  kultura prefiguratywna  

2. WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE EMOCJONALNEJ

•  samo funkcjonowanie mediów zmieniło życie człowieka – uzależnienie od mediów

 3. WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE BEHAWIORALNEJ  

•  nadaktywność dziecka

•  bierne uczenie się

•  Pokemony czy Teletubisie?

•  książka a telewizja?

 4. WNIOSEK – DZIECKU POTRZEBNE SĄ RÓŻNE FORMY KOMUNIKOWANIA I AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ

Podobne prace

Do góry