Ocena brak

Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu.

Podobne prace

Do góry