Ocena brak

Trzy „czyste” typy kultury politycznej

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

1. Kultura parafiańska (zaściankowa):

- Kompletny brak wiedzy o polityce, brak zainteresowania sprawami życia publicznego;

- Działalność polityczna jest domeną zamkniętych elit;

- Poddani nie mają żadnych praw publicznych i możliwości wywarcia wpływu na decyzje panujących rodów.

2. Kultura poddańcza:

- Społ. tradycyjne, ale też nowoczesne demokracje przemysłowe;

- Jednostka ma prawa do uczestniczenia w polityce, ale nie jest skłonna z nich korzystać, zadowalając się rolą mniej lub bardziej pilnego obserwowania poczynań elit rządzących;

- Obywatele oczekują, że wybrane elity będą dobrze rządzić w ich imieniu.

3. Kultura partycypacyjna (uczestnicząca):

- Zdecydowana większość obywateli uczestniczy aktywnie w życiu publicznym na różnych poziomach organizacyjnych systemu politycznego.

+ trzy konfiguracje kultur pośrednich: partycypacyjno-poddańczą, partycypacyjno-zaściankową i poddańczo-zaściankową.

+ jeszcze jeden model, optymalny (że też im się chciało…) - kultura obywatelska – zrównoważony mix cech poddańczej i partycypacyjnej.

- Umiarkowany zakres uczestnictwa w systemie rządu (nie nadmierny);

- Znaczny zakres świadomego, biernego przyzwolenia obywateli do sprawowania władzy w ich imieniu przez demokratycznie wybrane elity;

- Gł. w krajach anglosaskich.

Do góry