Ocena brak

Trzy charakterystyczne cechy współwłasności

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

3 cechy współwłasności:

  • jedność przedmiotu

  • wielość podmiotów

  • niepodzielność wspólnego prawa

Jedność przedmiotu – polega na tym, że jest nim ta sama rzecz

Wielość podmiotów – polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc do co najmniej dwóch.

Niepodzielność wspólnego prawa – najistotniejsza cecha, polega na tym, że każdy ze współuprawnionych ma prawo do całej rzeczy, a żaden nie ma prawa do jej wyodrębnionych części fizycznych. Współwłasność ta twa tak długo jak długo istniej stosunek współwłasności.

Podobne prace

Do góry