Ocena brak

Trzon mostka

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Trzon mostka (corpus sterni) jest dłuższy, węższy i cieńszy niż rękojeść. Na powierzchni przedniej widzimy trzy poprzecznie biegnące tępe kresy, ciągnące się od brzegu do brzegu kości na poziomie wcięć żebrowych trzeciego, czwartego i piątego, które dzielą trzon na cztery odcinki odpowiadające rozwojowo czterem segmentom (sterne-brae), jakie spostrzegamy u zwierząt. Bocznie, na powierzchni przedniej z obu stron przyczepia się, tak samo jak na rękojeści, część mostkowa mięśnia piersiowego większego. Powierzchnia tylna jest równa; biegną po niej również trzy poprzeczne kresy, ale znacznie słabiej zaznaczone niż poprzednie. Do jej dolnej części z boku przyczepia się mięsień poprzeczny klatki piersiowej.

Brzeg górny łączy się z rękojeścią mostka. W tym miejscu rękojeść i trzon ustawione są względem siebie pod kątem otwartym ku tyłowi, tzw. kątem mostka (angulus sterni), który zaznacza się między rękojeścią a trzonem na powierzchni przedniej mostka jako tępa, poprzecznie biegnąca wyniosłość. U żywego jest ona przeważnie wyczuwalna, a często nawet widoczna i według niej określamy położenie drugiego żebra. Gdy zachowana jest chrząstka między rękojeścią a trzonem, kąt mostka podczas wdechu spłaszcza się, a podczas wydechu zaostrza i staje się bardziej wyczuwalny (p. dalej).

Brzeg dolny jest wąski i łączy się z wyrostkiem mieczykowatym. Brzeg boczny w swym końcu górnym ma z obu stron powierzchnię, która z podobną powierzchnią na rękojeści, jak wspomniano, tworzy wgłębienie dla chrząstki drugiego żebra. Poniżej znajdują się dalsze cztery wcięcia żebrowe o powierzchniach gładkich i pokrytych chrząstką szklistą do połączenia z chrząstkami trzeciego, czwartego, piątego i szóstego żebra. Wcięcie dla żebra siódmego znajduje się przeważnie częściowo na trzonie mostka, częściowo na wyrostku mieczykowatym.

Podobne prace

Do góry