Ocena brak

Trzon kręgu

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Trzon kręgu (corpus vertebrae) ma kształt niskiego walca. Jego powierzchnie, górna i dolna, są porowate i nieco chropawe, ograniczone bardziej gładką, nieco wystającą listewką brzeżną paromilimetro-wej szerokości. Powierzchnie te zrastają się z przylegającym do nich chrzęstnym krążkiem mię-dzykręgowym. Przednia i boczne powierzchnie są nieco wklęsłe w kierunku pionowym i wypukłe w kierunku poziomym; powierzchnia tylna trzonu, stanowiąca przednie ograniczenie otworu kręgowłego, jest prawie równa i ma jeden otwór lub dwa stosunkowo duże otwory, przez które żyły trzonów kręgów, tzw. żyły podstaw no-kręgowe (venae basivertebrales)y wychodzą z trzonów, wlewając się do splotów żylnych kręgowych wewnętrznych w obrębie kanału kręgowego. Na powierzchni przedniej trzonu widzimy kilka małych otworów, stanowiących przejścia dla naczyń odżywczych.

Podobne prace

Do góry